Portia Williams is een kunstenares die zich door een goed verhaal of door haar humoristische momenten laat inspireren tot een kunstwerk. Zij maakt schilderijen met een verhaal en uit zich impresionistisch. Stijlen door elkaar gooien vind ze soms leuk omdat spanning haar prikkelen in de beelden. De resultaten hiervan zijn verrassend en onvoorspelbaar. En daardoor juist aantrekkelijk.